Browsing » İnsan Kaynakları

Performans Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Performans değerlendirmesi, birey, ekip ve kurum faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan, periyodik değerlendirmeleri kapsayan bir İnsan Kaynakları faaliyetidir. Değerlendirme genel olarak kimin yükseltileceği, kimin nereye atanacağı, kime ne kadar maaş artışı yapılacağı veya kimin eğitime gönderileceği gibi kararlara temel oluşturur. Daha yeni olarak değerlendirmeler, elemanlara geri bildirim verme, eleman geliştirme, insan kaynaklarını planlama gibi farklı amaçlar içinde […]

Eleman Seçimi Nasıl Yapılır?

Şirkette bulunan boş pozisyonlara potansiyel adayları başvuru yapmaları için çekme, doğru elemanı seçme ve yerleştirme önemli İnsan Kaynakları aktivitelerindendir. Eleman Çekme, Seçme ve Yerleştirme Süreci 1. Boş pozisyona ilişkin işin tanımının oluşturulması, 2. Eleman çekmek üzere arama faaliyetlerinin yürütülmesi:      a)      İş ilanlarının hazırlanması,      b)      Yeni mezunlara ulaşmak üzere çalışmalar yapılması      c)      Tavsiye […]

Kariyer Yönetimi Nedir?

Kariyer, en temel anlamıyla kişinin belli bir iş alanında ihtisaslaşmasıdır. Kariyer Yönetimi faaliyetleri ise çalışanın yetenek ve ilgi alanları kapsamında kariyer ilerletme faaliyetlerininin planlamasıdır. Kariyer Yönetimi işe başlama, atama/ terfi/ transfer iş/ alan değişikliklerini kapsar. Sağlıklı şekilde gerçekleştirilen Kariyer Yönetimi çalışmaları çalışan memnuniyetini artırarak, kişinin kurumda daha kalıcı olmasını sağlar. Bu nedenle; çağdaş yönetim uygulamaları […]

Ekip Çalışması Nedir?

Günümüzde süratle değişen organizasyonel ve teknolojik koşullar çalışanların bir işi tek başına yapmalarını imkansız hale getirmiştir. Çalışanlar da işlerini sadece aldıkları direktifler doğrultusunda, yaratıcılıklarını kullanmadan yapmaktan memnuniyet duymamaktadırlar. Organizasyonların çetin rekabet ortamında hedeflerine arzulanan şekilde ulaşabilmeleri için sahip oldukları insan gücünü en yüksek verimde değerlendirmeleri gerekmektedir. a) Ekip Nedir? Ekipler, etkin biçimde hedeflere ulaşmak için […]

İş Analizi Nedir?

İş analizi, işi oluşturan aktivitelerin, işin gerektirdiği özelliklerin sistematik olarak belirlenmesidir. İş analiziyle işe ait performans kriterlerinin ve iş boyutlarının oluşturulması mümkün olmaktadır. İş analizi sonucunda elde edilen veriler, Performans değerlendirme, Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, Ücretlendirme, İş değerlemesi, İşgücü planlaması, İş tasarımı, Yeniden yapılandırma (reengineering) Kariyer planlaması çalışmalarının yapılması sırasında kullanılır. Mülakat Gözlem Anket ve Envanterler […]