Kendini Kabul Ettirme Becerileri

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Hedefi:

Günümüzde bireyin formel otoriteye başvurmadan çevresindekileri etkilemesi giderek önem kazanmaktadır. Kendi istekleri doğrultusunda yönetmeden, kazan/kazan ilişkisinin yaşandığı biçimde, etkileme bir yönetim becerisi olduğu kadar bir sanattır.

  • Birey olma
  • Kişilik
  • Empatik iletişim
  • Sosyal yaşamda ilişki görüntüleri
  • Önderlik / aidiyet