Liderlik Becerilerini Geliştirme

Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitimin Amacı:

Katılımcılar liderliğin temel ilkeleri, liderlerin özellikleri, türleri ve çalışanların kendilerine güvenlerinin sağlanması konularında bilgi ve beceri kazanırlar.

  • Lider Yönetici
  • Liderlik Çeşitleri
  • Etkin Liderlik
  • Başarının Modellenmesi