Eleman Seçimi Nasıl Yapılır?

Şirkette bulunan boş pozisyonlara potansiyel adayları başvuru yapmaları için çekme, doğru elemanı seçme ve yerleştirme önemli İnsan Kaynakları aktivitelerindendir.

Eleman Çekme, Seçme ve Yerleştirme Süreci

1. Boş pozisyona ilişkin işin tanımının oluşturulması,

2. Eleman çekmek üzere arama faaliyetlerinin yürütülmesi:

     a)      İş ilanlarının hazırlanması,

     b)      Yeni mezunlara ulaşmak üzere çalışmalar yapılması

     c)      Tavsiye edilen adayların incelenmesi,

     d)     Kendiliğinden gelen başvuruların değerlendirilmesi.

3. Ön elemenin yapılması,

4. Bilgi, beceri, yetenek ve diğer eleman seçimi test tekniklerinin uygulanması,

5. Mülakat,

6. Adayların referans ve iş tecrübelerinin doğrulanması,

7. Adaya işin önerilmesi,

8. Yasal çalışmalar ve yerleştirme.

ELEMAN ÇEKME:

Potansiyel adayların işe başvuru yapmasının sağlanmasını içeren bir süreçtir. Eleman seçme işlevinde başarılı olunması için yetenekli ve kalifiye elemanların başvuru yapmasının sağlanması gereklidir. Eleman çekmede sıklıkla kullanılan yöntemler arasında gazete ve dergi ilanları, üniversitelerde kariyer günleri faaliyetleri kapsamında tanıtımlar yapılması, iş ve işçi bulma üzerine çalışan kuruluşlar, danışmanlık firmaları, kendiliğinden ve tavsiye üzerine seçilen elemanlar bulunmaktadır.

ELEMAN SEÇME:

İşi başarılı şekilde gerçekleştirebilmek için gereken özelliklere sahip olan kişilerin adaylar arasından seçilmesidir. Eleman seçmenin etkinliği, işi iyi ve doğru yapmak için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve diğer özelliklerin ölçülmesiyle mümkündür.

MÜLAKAT:

Mülakatın etkili olması için iyi planlanması, önceden, iş tanımına uygun olarak belirlenmiş performans boyutlarını kapsayan soruları içermesi gereklidir. Aynı performans boyutundaki sorular sırasıyla sorulmalıdır. Mülakatlarda kullanılan formların görüşme sırasında değerlendirme yapmaya müsaade etmesi ve kullanımının kolay olması gereklidir.

Comments are closed.