Zaman Yönetimi

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitimin Amacı:

Kişilerin yaşamlarında sahip oldukları en değerli ve sınırlı kaynaklardan biri de zamandır. Bu seminerde özellikle yönetsel zamanın etkili ve verimli bir biçimde kullanımına yönelik yöntemler üzerinde durulacaktır.

  • Önemi ve kişisel başarıya katkısı
  • Zaman kaybettiren faktörler
  • Zaman yönetiminin ana prensipleri
  • Kişisel vizyon oluşturma