İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri

 

 • İş Analizi
 • Performans Yönetimi
 • Yetkinlikler
 • Eleman Seçme ve Mülakat Teknikleri
 • İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi
 • Kurumsal Süreç ve Prosedürlerin Hazırlanması
 • Çalışan Memnuniyeti
 • Süreç Yönetimi, norm kadro oluşturma
 • Kariyer Yönetimi
 • Eğitimcinin Eğitimi

 

  

İş Analizi 

Eğitim Süresi:3 gün

Eğitim Hedefi:

Katılımcıların iş içerikleri hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri iş tanımları yazmakta kullanma becerilerini geliştirmek. Konu ile ilgili örnekler yapılarak iş analizi yapmanın ve iş tanımı yazmanın temel ilkelerini öğretmeyi amaçlanmaktadır.

 

Performans Yönetimi

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitim Hedefi:

Yöneticilerin çalışanların performanslarını değerlendirme, geliştirme ve işlerini organize etme yöntemleri kazandırılması konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

 • Performans yönetimi ve değerlendirilmesi
 • Performans ve performans değerleme nedir
 • Performans değerlendirmenin önemi, amaçları, yararları
 • Performans değerlendirme planları ve kriter tespiti
 • Performans değerlendirme sisteminin kurulması
 • Performans değerlendirme de kullanılacak yöntemler ve uygulama aşamaları
 • Performans ölçüm teknikleri ve yöntemleri
 • Performans değerlendirmede karşılaşılan sorunlar

 

Yetkinlikler Bazlı Mülakat Teknikleri

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitim Hedefi:

Katılımcıları yetkinlikler ve yetkinlik bazlı Mülakat teknikleri konusunda bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmektir. 

•  Yetkinlik kavramı

    Yetkinliğin tanımı, unsurları ve ilişkili olduğu diğer kavramlar

    Kurumsal ve kişisel yetkinlikler ilişkisi

    Yetkinliklerin kullanıldığı temel İK süreçleri

•  Yetkinliklerin belirlenmesi

    Kritik başarı faktörleri ve yetkinlikler

    Yetkinlik tanımlarının belirlenmesi

 

  

Eleman Seçme ve Mülakat Teknikleri

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitim Hedefi:  

Doğru işe doğru eleman alınabilmesi için gerekenlerin sorgulandığı bu programda katılımcılar başından sonuna kadar farklı mülakat  süreçlerini inceleyip, canlandırıp, artı-eksileri ile tartışıp kendi doğrularını oluşturmaları hedeflenmektedir.

 

 • İnsan Kaynağının Sağlanması
 • Örgüt İçi Kaynaklar
 • Dış Kaynaklar
 • Eleman Seçimi Sürecinde Görüşmenin Önemi
 • Eleman Seçme Aşamaları
 • Görüşme Çeşitleri Ve Teknikleri
 • Görüşme Sırasında Kullanılabilecek Sorular Ve Alınan Cevapların Yorumlanması
 • Başvurusu Olumsuz Cevaplandırılacak Adaya Davranış Şekli
 • Başvurusu Kabul Edilecek Adaydan İstenecekler
 • Doğru kişiyi işe alma teknikleri
 • Doğru soruları sormanın ipuçları
 • Etkin dinleme teknikleri
 • Mesajı doğru iletmenin yolları
 • İş ve görev analizi
 • Görüşme formunun kullanılması
 • Soruların hazırlanmasında özgeçmişten yararlanma
 • İlk görüşmenin dört aşaması
 • Nihai görüşme

 

İş Değerlendirme ve  Ücret Yönetimi

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitim Hedefi:

Katılımcıları iş değerleme, ücret sistemleri ve ücret yönetimi konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu alandaki yetkinliklerini geliştirmektir.

 • Ücret yönetiminin organizasyonlar için önemini kavramak
 • İş değerleme yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek
 • Ücret sistemlerini öğrenmek ve kurabilmek

 

Kurumsal Süreç ve Prosedürlerin Hazırlanması

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitim Hedefi:

Kurumsal süreç ve prosedürlerinin akış şemasının çıkarılması ve kavramların tanımlanmasını sağlamak

 • Kurum Kültürü Tanımlamaları
 • Ortak Kültür Oluşum Süreci
 • Stratejik Değerler Tanımlama
 • Kültürel Değerler Geliştirme
 • Vizyon Oluşumu
 • Kültürel Davranışları Destekleme
 • Kültür Tipleri ve Organizasyon Şemaları
 • Matrix Yapılanmalar
 • Rol Organizasyonları
 • Task Yapılanmalar
 • Merkezi Yapılanmalar
 • Ortak Kültür Yönetim Stratejileri
 • Kurum Kültürü ve Değişim Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Değişim Analizi
 • Tasarlanmış  Gelecek
 • Değişimde İşbirliği Değerleri

 

Çalışan Memnuniyeti

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitim Hedefi:

Kurum içerisinde çalışan bireylerin memnuniyetlerini değerlendirmek ve bu çalışma sayesinde yapıcı çalışmalar üretebilmek

 • Bağlılık nedir?
 • Çalışanların şirkete bağlılığı ne sağlar?
 • Şirkete bağlılığı etkileyen yapısal unsurlar nelerdir?
 • Çalışanların işlerinden memnuniyeti nasıl ölçülür?
 • Organizasyonel anketlere genel bakış
 • Yöneltilecek soruların belirlenmesi
 • Anketin tasarlanması
 • Anketi yanıtlayacakların seçilmesi
 • Anket verilerinin ne şekilde toplanacağının belirlenmesi
 • Anketin uygulanması
 • Veri girişi yapılması
 • Verilerin analiz edilmesi
 • Anket sonuçlarının sunulması
 • Organizasyonel anketlerin mutlak sonucu nedir?
 • Örnek uygulama
 • Genel Değerlendirme

 

Süreç Yönetimi, Norm Kadro Oluşturma

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitim Hedefi:

Seminer sonunda katılımcılara,  süreç odaklı düşünebilme ve her günkü rutin işlerin süreç odaklı olarak incelenmesi yetisinin kazandırılması ve norm kadro oluşturmanın yöntemlerinin uygulatılması  hedeflenmektedir.

 • Süreç nedir?
 • Süreç Analizi?
 • Süreç Yönetimi ve teknikler
 • Norm Kadro Oluşum Yöntemleri

  

Kariyer Yönetimi

Eğitim Süresi:3 gün

Eğitim Hedefi:  

Katılımcının kariyer geliştirme ve kariyer yönetimi konusunda yapılması gereken adımları öğrenmesi ve uygulayabilmesi

 • Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi
 • Kariyer Seçimi
 • Profesyonel Kariyerin Aşamaları
 • Kariyer Dönemleri
 • Kariyer Değişikliği ve Gelişimi
 • Organizasyonel Yedekleme

 

Eğitimcinin Eğitimi

Eğitim Süresi:3 gün

Eğitim Hedefi:

Bilgi ve becerilerini diğer çalışanlara veya astlarına aktarması gereken tüm çalışanların katılabileceği bu seminerde eğiticilik özellikleri kazandırılmaktadır.

 • İş başında eğitim
 • Eğitimcilerin özellikleri
 • Eğitimin planlanması ve Yetişkin Eğitimi
 • Ders planları ve Dersin planlanması
 • Eğitimin Uygulanması
 • Eğitimde İletişim
 • Öğretim Teknikleri
 • Görsel – işitsel araçların eğitimde kullanılması
 • Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi