Eğitimcinin Eğitimi

Eğitim Süresi:3 gün

Eğitim Amacı:

Bilgi ve becerilerini diğer çalışanlara veya astlarına aktarması gereken tüm çalışanların katılabileceği bu seminerde eğiticilik özellikleri kazandırılmaktadır.

  • İş başında eğitim
  • Eğitimcilerin özellikleri
  • Eğitimin planlanması ve Yetişkin Eğitimi
  • Ders planları ve Dersin planlanması
  • Eğitimin Uygulanması
  • Eğitimde İletişim
  • Öğretim Teknikleri
  • Görsel – işitsel araçların eğitimde kullanılması
  • Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi