Yönetim Becerileri Eğitimleri

 

 • Zaman Yönetimi
 • Ekip Çalışması
 • Motivasyon Artırma Yöntemleri
 • Yönetimde Altın İlkeler
 • Yaratıcılığı Ortaya Çıkarmak
 • Liderlik Becelerini Geliştirme
 • Etkin Toplantı Yönetimi

Zaman Yönetimi    

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Hedefi:

Kişilerin yaşamlarında sahip oldukları en değerli ve sınırlı kaynaklardan biri de zamandır. Bu seminerde özellikle yönetsel zamanın etkili ve verimli bir biçimde kullanımına yönelik yöntemler üzerinde durulacaktır.

 • Önemi ve kişisel başarıya katkısı
 • Zaman kaybettiren faktörler
 • Zaman yönetiminin ana prensipleri
 • Kişisel vizyon oluşturma

  

Ekip Çalışması

 

Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitim Hedefi:

Kurum bünyesindeki departmanlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, takım ruhunun oluşturulması ve ortak karar alma becerilerinin geliştirilmesi.

 • Ekip-grup ayrımı
 • Rol tanımları
 • Etkin ekip yönetimi adımları
 • Hedef belirleme
 • Problem çözme
 • Ekip içi iletişim
 • Grup çalışması

  

Motivasyon Artırma Yöntemleri

Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitim Hedefi:  

Kişisel motivasyonun sağlanması, korunması ve  yönlendirilmesi ile ilgili bireysel ve kurumsal sorumlulukların ve uygulanabilecek tekniklerin aktarılması hedeflenmektedir.

 • Motivasyon Nedir?
 • Motivasyon Teorilerine Farklı Bir Yaklaşım
 • Motivasyon Yaratma Ve Sürdürme
 • Kültürel Engellerimiz
 • Motivasyon Eksikliğinin Ardındaki Nedenler
 • Takdir, Ödül Ve Ceza Sistemleri
 • Delegasyon Ve Ortak Amaç Oluşumu
 • Geri Bildirim Ve Delegasyon Kontrol Mekanizması
 • Motivasyon Ve Durumsal Liderlik Mekanizması

  

Yönetimde Altın İlkeler

Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitim Hedefi:

Yöneticilerin işletmelerdeki önemlerini ve sorumluluklarını anlayabilecekler, Yönetimin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların işlerine uyarlayabilecekler, Tutum ve davranışların, iş ahlakının, görünüşün ve kendine saygının çalışma performansını nasıl etkilediğini kavrayabileceklerdir.

 • Yönetim ve yönetici
 • Ekip çalışması
 • Liderlik
 • Performans yönetimi
 • Misyon, vizyon, hedef ve strateji

  

 

Yaratıcılığı Ortaya Çıkarmak

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Hedefi:

Katılımcıların hem kendi hem de ekip üyelerinin yaratıcılıklarının bilincine varmaları, yaratıcılıklarını kullanmadaki engelleri fark etmeleri, potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için kendi yeteneklerine deneme fırsatını bulmaları hedeflenmektedir.

 • Yaratıcılık kavramı
 • Kişisel / örgütsel yaratıcılık
 • Yaratıcı ortam yaratma
 • Yaratıcılığı etkileyen ortam

 

Liderlik Becerilerini Geliştirme

Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitim Hedefi:

Katılımcılar liderliğin temel ilkeleri, liderlerin özellikleri, türleri ve çalışanların kendilerine güvenlerinin sağlanması konularında bilgi ve beceri kazanırlar.

 

 • Lider Yönetici
 • Liderlik Çeşitleri
 • Etkin Liderlik
 • Başarının Modellenmesi

 

Etkin Toplantı Yönetimi 

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Hedefi: Daha verimli toplantıların gerçekleştirilmesine yönelik sorumluluklar ve yeni davranış biçimleri üzerinde durulmaktadır. Daha verimli toplantıların nasıl oluşturulabileceği detaylı olarak tartışılacaktır.

 • Yönetim Anlayışları ve Toplantılar
 • Toplantı ve Toplantı Türleri
 • Toplantılarda Verimsizlik Nedenleri
 • Toplantı Süresince Oynanan Oyunlar
 • Verimli Toplantı İçin Öneriler