İletişim

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Hedefi:

İletişimde karşılaşılan sorunların üstesinden gelerek, müşteri ve tedarikçilerle ilişkileri daha etkin hale getirmek, kurum içi anlaşmazlıkları en aza indirgemek, her bireyi birer problem çözücü kişi haline getirmektir.

  • Yazılı İletişim Becerilerini Geliştirme
  • Farklı Kişilikteki İnsanlarla İletişim
  • Beden Dili