Kişisel Organizasyon

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Hedefi:

Bu programın amacı, katılımcıların zaman ve diğer kaynakları daha etkin ve verimli biçimde kullanabilmelerini, bunun için de kendilerini organize etmede engel oluşturan faktörleri gözden geçirmelerini ve bunlarla baş ederek gelişme kaydetmelerini sağlamaktır.