Kurumsal Süreç ve Prosedürlerin Hazırlanması

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitimin Amacı:

Kurumsal süreç ve prosedürlerinin akış şemasının çıkarılması ve kavramların tanımlanmasını sağlamak

 • Kurum Kültürü Tanımlamaları
 • Ortak Kültür Oluşum Süreci
 • Stratejik Değerler Tanımlama
 • Kültürel Değerler Geliştirme
 • Vizyon Oluşumu
 • Kültürel Davranışları Destekleme
 • Kültür Tipleri ve Organizasyon Şemaları
 • Matrix Yapılanmalar
 • Rol Organizasyonları
 • Task Yapılanmalar
 • Merkezi Yapılanmalar
 • Ortak Kültür Yönetim Stratejileri
 • Kurum Kültürü ve Değişim Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Değişim Analizi
 • Tasarlanmış Gelecek
 • Değişimde İşbirliği Değerleri