Performans Yönetimi

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitimin Amacı:

Yöneticilerin çalışanların performanslarını değerlendirme, geliştirme ve işlerini organize etme yöntemleri kazandırılması konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

  • Performans ve performans değerleme nedir?
  • Performans değerlendirmenin önemi, amaçları, yararları.
  • Performans değerlendirme planları ve kriter tespiti.
  • Performans değerlendirme sisteminin kurulması.
  • Performans değerlendirme de kullanılacak yöntemler ve uygulama aşamaları
  • Performans ölçüm teknikleri ve yöntemleri.
  • Performans değerlendirmede karşılaşılan sorunlar.