Kariyer Yönetimi

Eğitim Süresi:3 gün

Eğitimin Amacı:

Katılımcının kariyer geliştirme ve kariyer yönetimi konusunda yapılması gereken adımları öğrenmesi ve uygulayabilmesi

  • Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi
  • Kariyer Seçimi
  • Profesyonel Kariyerin Aşamaları
  • Kariyer Dönemleri
  • Kariyer Değişikliği ve Gelişimi
  • Organizasyonel Yedekleme