Mobbing ve Başa Çıkma Yöntemleri

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Hedefi:

Programın amacı, ülkemizde henüz adı bile bilinmeyen çalış anları, işverenleri, aileleri ve bütün toplumu kademe kademe rahatsız eden mobbing sendromunun olumsuz etkilerini, iş dünyasına ve duyarlı kesimlere iletebilmektir. Mobbingin gerek en değerli sermayemiz olan insan kaynaklarına, gerekse örgütlere vermiş olduğu sosyal, psikolojik ve ekonomik zararları geniş bir perspektiften ele alarak bazı bireysel, kurumsal ve toplumsal çözüm yolları sunabilmektir. Ayrıca, işletmelerde duygusal saldırılara maruz kalmış, yüksek düzeyde duygusal zekâya sahip, ancak yaşamış olduğu fiziksel ve zihinsel tükenmişliğe bir anlam veremeyen, derdini kimselere açamayan çok sayıdaki çalışanımıza mobbing hastalığını ana hatlarıyla tanıtmak ve bazı çözüm yolları sunabilmektir.

  • Mobbingin tanım ve önemi
  • Mobbingin ortaya çıkış nedenleri
  • Kurumsal nedenler
  • Toplumsal nedenler
  • Saldırganın kişiliğinden kaynaklanan nedenler
  • Mobbingin tipolojisi
  • Mobbingin evreleri
  • Mobbingle Mücadele yöntemleri
  • Bireysel önlemler