İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitimin Amacı:

Katılımcıları iş değerleme, ücret sistemleri ve ücret yönetimi konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu alandaki yetkinliklerini geliştirmektir.

  • Ücret yönetiminin organizasyonlar için önemini kavramak
  • İş değerleme yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek
  • Ücret sistemlerini öğrenmek ve kurabilmek