Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitimin Amacı:

Katılımcıları yetkinlikler ve yetkinlik bazlı Mülakat teknikleri konusunda bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmektir.

  • Yetkinlik kavramı
  • Yetkinliğin tanımı, unsurları ve ilişkili olduğu diğer kavramlar.
  • Kurumsal ve kişisel yetkinlikler ilişkisi.
  • Yetkinliklerin kullanıldığı temel İK süreçleri.
  • Yetkinliklerin belirlenmesi.
  • Kritik başarı faktörleri ve yetkinlikler.
  • Yetkinlik tanımlarının belirlenmesi.