Stres Yönetimi

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Hedefi:

Günümüzde insan hayatını önemli ölçüde etkileyen stres, çalışanları ve dolayısıyla işletmeyi olumsuz olarak etkilemektedir. Bu dersin amacı; stresle baş edebilmek, onu tanımak ve yönetebilmek için uyum stratejilerini irdelemektir.

  • Stres Kaynakları
  • Stres Nedir, Ne Değildir?
  • İşletmelerde Stres Yönetimi
  • Stresin Etki ve Sonuçları
  • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri