Ekip Çalışması

Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitim Amacı:

Kurum bünyesindeki departmanlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, takım ruhunun oluşturulması ve ortak karar alma becerilerinin geliştirilmesi.

  • Ekip-grup ayrımı
  • Rol tanımları
  • Etkin ekip yönetimi adımları
  • Hedef belirleme
  • Problem çözme
  • Ekip içi iletişim
  • Grup çalışması