Kişilerarası İlişkiler ve Grup Dinamikleri

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Hedefi:

Birey ve örgüt düzeyinde; grup dinamiklerinin işleyiş özellikleri- etkileşimi, kişiler arası ilişkilerde ortaya çıkan “uyum – ayar” şaşması, güç mücadelesi, engellenmişlik, basılmışlık, tıkanmışlık gibi duygularla baş edebilmek