Browsing » Psikoloji Köşesi

Çalışan Kadın ve Stres

Sigmund Freud, ruh sağlığını “sevmek ve çalışmak” olarak iki sözcükle ifade etmiştir. Neden çalışıyoruz? Gerçekten istediğimiz (özsaygı) için mi? Parasal sorunlar için mi? , […]

Mobbing

İş, pek çok kişi için uyanık geçen saatlerinin büyük bölümünü değerlendirdikleri bir faaliyet; iş yaşamı, insanların diğer kişiler, örgüt ve toplum bazında çeşitli sonuçlara yol açabilecek olumlu veya olumsuz davranışların sergilendiği bir ortamdır. İş yeri ortamında yardımseverlik ve aidiyet gibi davranışların sergilenmesi arzu edilmekte iken, olumsuz içerikteki diğer bazı davranışlar, pozitif olmayan sonuçlara yol açması nedeniyle arzu edilmemektedir.

Mobbing duygusal bir saldırıdır; kişinin ….