İş Analizi Nedir?

İş analizi, işi oluşturan aktivitelerin, işin gerektirdiği özelliklerin sistematik olarak belirlenmesidir. İş analiziyle işe ait performans kriterlerinin ve iş boyutlarının oluşturulması mümkün olmaktadır.

İş analizi sonucunda elde edilen veriler,

 • Performans değerlendirme,
 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Ücretlendirme,
 • İş değerlemesi,
 • İşgücü planlaması,
 • İş tasarımı,
 • Yeniden yapılandırma (reengineering)
 • Kariyer planlaması çalışmalarının yapılması sırasında kullanılır.
 • Mülakat
 • Gözlem
 • Anket ve Envanterler
 • Günlük Tutma

İşe yönelik bilgi toplama yöntemleri:

İş analizi yapılan çalışandan gün boyunca yaptığı işleri düzenli olarak yazması istenir. Günlük tutma, kullanımında zorluklar olan bir yöntemdir. Çalışanın hem sölü-yazılı iletişim becerilerinin yeterli olması hem de gerekli zamanı bulabilmeli ve motivasyonu yüksek olmalı.

 

İş analizinin iki temel ürünü vardır: İş tanımları ve iş profilleri. İş tanımı iş analizi çalışmasının sonucunda bir işte çalışanların neyi, nasıl ve niçin yaptıklarını anlatan bir tanımlamadır. İş tanımlarında bulunan bilgiler daha sonra iş profillerinin oluşturulmasında, yani o işin başarıyla yapılabilmesi için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve diğer özelliklerin belirlenmesinde kullanılırlar.

Bir iş tanımında aşağıdaki bilgiler bulunur:

 • İşin/pozisyonun adı ve analizin yapılış tarihi,
 • İşte yapılan aktiviteler/görevler ve izlenilen prosedürler,
 • Kullanılan makine, araç-gereç ve aletler,
 • Fiziksel çalışma koşulları,
 • Sosyal ortam,
 • Alınan ve verilen süpervizyon,
 • İş şartları.

İş tanımları, bazı işler için gerektiği kadar kapsayıcı olmayabilir. Örneğin üst düzey yöneticiler için iş tanımı hazırlamak zordur. Çünkü bu tür işler işi yapan kişilere göre değişebilir, işi oluşturan aktivitelere verilen önem ve ayrılan zaman farklılaşabilir.

Comments are closed.