Browsing » Featured Articles.

ikdünyası

ikdünyası

Günümüzün hızla ilerleyen teknolojisi ve bilgi akışı içinde kurumların işleyişi ve ihtiyaçları değişmektedir. Yönetim anlayışı, çalışanlara ve insana bakış yeni anlamlar kazanmakta, bu kavramlara yüklenen anlamlar sürekli gelişmekte. 1980’lerden bu yana şirketler bünyesinde yer alan Personel Bölümleri yerini modern uygulamaların yürütüldüğü İnsan Kaynakları Bölümlerine, bırakmaya başladı. Bu dönüşümün özünde insanı bir “değer” olarak algılamanın zorunluluğu […]