Zaman Yönetimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Zaman tüm insanların eşit olarak sahip olduğu tek şeydir. Hem iş hem özel hayatlarında başarılı olan insanlara bakıldığında zamanı etkin şekilde kullandıkları görülmektedir.

Neden zaman yönetimi yapılmalıdır?

 • Verimsizliği gidermek,
 • Belirlenen hedeflere ulaşmak
 • Kariyer gelişimi sağlamak,
 • Görev gereklerini uygun şekilde gerçekleştirmekiçin zaman yönetimi gerekmektedir. 

Genelde zamanı verimsiz biçimde kullanırız ama bunun nadiren farkına varırız. 

Neden Zamanı Etkin Biçimde Kullanamayız?

 • Zamanı etkin kullanamadığımızın farkında değilizdir,
 • Okunması gereken çok yazı, evrak, kitap, makale vb. vardır,
 • İşimizi daha hızlı ve doğru yapmak için gereken yeterli bilgiye sahip değilizdir,
 • Kurumda sürekli çeşitli sebeplerle krizler ortaya çıkmaktadır,
 • İş dağılımı ve iş gücü organizasyonu yapmayı doğru yapamıyoruzdur,
 • Hedeflerimiz belli değildir,
 • Yetki devredemiyoruzdur,
 • İşleri ağırdan alıyoruzdur,
 • Ertafımız, ofisimiz dağınıktır,
 • Çok vaktimizi alan misafirlerimiz vardır.

Zamanın Etkili Kullanımı Nasıl Planlanmalı?

 • Planlama, başarıya giden yol olarak değerlendirilmeli, zaman ve işler mutlaka planlanmalıdır.
 • Aşağdaki konulardaki hedefler konulmalı; öncelikle “hayattan ne istediğimize” karar verilmeli, hangisine ne kadar zaman ayırılacağı veya ne zaman gerçekleştirileceğine karar verilmelidir:
  • Hayata bakış, temel olarak hayattan ve kendimizden beklentilerimiz,
  • Eğitim almak, gelişmek istediğimiz alanlar,
  • Kariyerimiz,
  • Sanatsal hedeflerimiz,
  • Ailemize yönelik isteklerimiz,
  • Mali planlarımız,
  • Sağlığımız,
  • Sosyal yaşamımız,
  • Toplum yararına katılmak istediğimiz faaliyetler.

 

Zamanı Etkili Kullanmak İçin Alınabilecek Önlemler:

 • Çalışma saatlerini düzenlemek için günlük ve haftalık olarak haftalık zaman/iş çizelgeleri oluşturmak,
 • “Yarını” planlamak,
 • Kesintileri azaltmak (çalışma ortamındanın düzenini yeniden gözden geçirmek)
 • Gerekiyorsa beslenme tarzında düzeltmeler yapmak, dinlenmeye de zaman ayırmak
 • Yetki devretmek veya etkin iş paylaşımı yapmaya çalışmak,
 • Toplantılardaki zaman kaybını önlemek üzere düzenlemeler yapmak (amaç ve gündem belirleyerek, bir toplantı başkanı eşliğinde zaman kaybını engellemek),
 • Telefon ile başetmek.

 

Comments are closed.