ikdünyası

1. ikdünyası

Günümüzün hızla ilerleyen teknolojisi ve bilgi akışı içinde kurumların işleyişi ve ihtiyaçları değişmektedir. Yönetim anlayışı, çalışanlara ve insana bakış yeni anlamlar kazanmakta, bu kavramlara yüklenen anlamlar...

Anket Hazırlarken

Bölümlerin, yönetim biçiminin işlevselliğini, iç veya dış müşterilerin izlenimlerini, çalışanların memnuniyet düzeylerini ve önerilerinin anlaşılabilmesi için anketler...

Eleman Seçimi Nasıl Yapılır?

Şirkette bulunan boş pozisyonlara potansiyel adayları başvuru yapmaları için çekme, doğru elemanı seçme ve yerleştirme önemli İnsan Kaynakları aktivitelerindendir. Eleman Çekme, Seçme...

Kariyer Yönetimi Nedir?

Kariyer, en temel anlamıyla kişinin belli bir iş alanında ihtisaslaşmasıdır. Kariyer Yönetimi faaliyetleri ise çalışanın yetenek ve ilgi alanları kapsamında kariyer ilerletme...

Ekip Çalışması Nedir?

Günümüzde süratle değişen organizasyonel ve teknolojik koşullar çalışanların bir işi tek başına yapmalarını imkansız hale getirmiştir. Çalışanlar da işlerini sadece aldıkları...

« Önceki Sayfa Sonraki Sayfa »

Duyurular

İletişim Adresleri

Anket Hazırlarken