Anket Hazırlarken

Bölümlerin, yönetim biçiminin işlevselliğini, iç veya dış müşterilerin izlenimlerini, çalışanların memnuniyet düzeylerini ve önerilerinin anlaşılabilmesi için anketler kullanılmaktadır. Profesyonelce hazırlanmış,amacına hizmet eden anketler, kuruma olan güvenin artmasını sağlar.

 Anketler şu durumda beklenen faydayı sağlamazlar:

 • Önyargılı bir yaklaşımla hazırlanmışsa,
 • Rastgele, özenilmeden veya gereğinden fazla sayıda sorudan oluşuyorsa,
 • Uygulama şartları ve ortam kişilere güven vermiyorsa,
 • İhtiyaca uygun olarak hazırlanmamış; biryerlerden kopyalanmışsa,
 • Katılımcılara geribildim içermiyorsa

 Anket Oluşturuken:

 Hedeflenen konu doğrultusunda bilgi toplanmalıdır,

 • Literatür taraması yapılmalı ve -varsa- geçmiş uygulamalardan örneklerincelenmelidir,
 • Taslak oluşturulması ve pilot uygulama grubuna tatbik edilmelidir,
 • Kullanılan dilin anlaşılabilir ve tüm katılımcılar tarafından anlaşılabilir olmasının kontrolü yapılmalıdır,
 • Sayfa dizaynı yapılırken sayfanın çok dolu olmamasına dikkat edilmelidir.

 Anketler genel olarak aşağıdaki kısımlardan oluşur:

 • Ana başlık (duruma göre firma logosu ve bilgileri)
 • Katılımcılara amacı ve gerekli diğer bilgileri tanıtıcı bilgi metni,
 • Ana bölümler,
 • Alt bölümler,
 • Soru metni,
 • Gerbildirim alanı.

Comments are closed.